Kartelske grupe okrenute vlastitim interesima: Huso Ćesir i Adnan Efendić reketiraju i drže Sarajevo bez vode

Konstantne redukcije vode u glavnom gradu Bosne i Hercegovine posljednjih mjeseci su dostigle svoj vrhunac u 2017. godini jer traju sve duže i duže tokom dana i zahvataju sve veći broj naselja u Kantonu Sarajevo. Poznato je da BiH, naročito Sarajevo i njegova okolina imaju značajne vodne kapacitete sa velikim izvorištima pitke vode pa smo tako na vrhu liste po vodnim resursima u Evropi. Zbog toga nikome nije jasno zašto je Sarajevo suočeno sa ovakvim redukcijama vode, ako je poznato da neki gradovi u svijetu dovode vodu u grad i sa udaljenosti od preko 300 km i nemaju redukcije.

Razlog je vrlo jasan, Sarajevo trenutno ima najgoru, najnesposobniju i najkorumpiraniju vlast koja upravlja ovim gradom od njegovog postanka, jer postojeća struktura koja imenuje kadrove u Kantonu Sarajevo postavlja samo podobne i kadrove koji će raditi u njihovom interesu, dok je interes građana stavljen u drugi plan. To traje veoma dugo, a činjenica da se sve oko njih  urušava ih ne zanima jer pojedinci u BiH žive vrlo lagodno,  potpuno izolovani od ostatka svijeta, u svojim vilama, apartmanima na planinama, desetinama stanova po Sarajevu, kao i na obalama mora duž Jadrana i dalje, vozaju se voznim parkom kako državnim tako i stranačkim, ali i privatnim, u najnovijim i najskupljim modelima terenaca i skupih limuzina.

Prema izjavama mnadžmenta JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo,  ovo preduzeće u Sarajevu ima gubitke u svojoj mreži i do 70 posto vode, što jedna uspješna uprava može sanirati za vrlo kratak period, te gubitke svesti na najmanju moguću mjeru, kako bi glavni grad BiH mogao imati dovoljno vode, samo u ovom segmentu, a da ne govorimo o novim izvorištima i novim napajanjima.

Nadalje dobro je poznato  da u JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo već godinama kod izvođenja radova, zamjene cijevi i slično se u nabavci kupuju najskuplji materijali, cijevi i spojnice, dok se kod ugradnje koriste materijali najlošijeg kvaliteta, usljed čega dolazi do pucanja,  stalnih kvarova i ogromnih troškova. Mnogo ovih predmeta je bilo na  tužilaštvima, ali se uvijek zataškaju, optužnice se uglavnom dižu za sitne i nebitne krađe, dok su velike ribe koje kradu ogromne novce poreznih obveznika zaštićene.

Sve ovo se dešava jer se imenovanje Uprave i Nadzornog odbora u JP Vodovod  i kanalizacija d.o.o. Sarajevo vrši po isključivom nalogu Huse Ćesira i Adnana Efendića. Huso Ćesir već duže od 10 godina je predsjednik Općinske organizacije SDA Novi Grad Sarajevo, dok je Adnan Efendić predsjednik kadrovske komisije SDA za Kanton Sarajevo i sarađuju sa Asimom Sarajlićem koji je predsjednik Kantonalnog odbora SDA Sarajevo i predsjednik Kadrovske komisije SDA BiH, tako da svi kadrovi od državnog do općinskog nivoa prolaze kroz njihov filter. Ova trojica zajedno čine većinu u Kantonalnom odboru SDA Kantona Sarajevo koji imenuje sve kadrove u Kantonu od direktora javnih preduzeća do upravnih i nadzornih odbora, te direktora školskih i ostalih obrazovnih ustanova u Kantonu Sarajavo. Preko njih se vrše zapošljavanja u gotovo svim institucijama.  Ovdje je riječ samo o Sarajevu, a kada se tome doda državni, federalni i kantonalni nivoi, dođe se do cifre od najmanje 100.000 stranački zaposlenih zahvaljujući ovom trojcu. Naravno nisu sami već su potpomognuti bivšim premijerom kantona, te bivšim predsjednikom kantonalne SDA, Denisom Zvizdićem, zatim Aljošom ČamparomŠefkijom Okerićem (tzv. Gatački klan) i drugima. Oni sada zbog unutrašnjostranačkih borbi i previranja provode neke svoje ciljeve. To su kartelske grupe okrenute isključivo vlastitim interesima koje su odvojene od realnog svijeta, o čemu ćemo pisati u narednom periodu…

Samo da podsjetimo da Bijeljina koja je imala jako malu, gotovo beznačajnu vodovodnu mrežu, bez kanalizacionog sistema je riješila svoj problem na najbolji mogući način, te izgradila modernu vodovodnu i kanalizacionu mrežu i opskrbila vodom sva naselja. A Sarajevo koje je imalo kompletnu izgrađenu vodovodnu i kanalizacionu mrežu dovelo se do ovakve situacije da se nalazi među najgorim u  državi. Za sve ovo se može zahvaliti upravo Husi Ćesiru i Adnanu Efendiću koji su zajedno sa Asimom Sarajlićem postavili ovu upravu i nadzorni odbor kao i većinu kadrova u ostalim javnim preduzećima i institucijama u KS. Dovoljno je samo pogledati ko čini upravu JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, kakve su im reference i odmah postaje jasno da će stanje biti samo gore i gore jer tamo je potreban iskusan i čvrst menadžer koji će u kratkom roku riješiti stanje u Vodovodu koje može biti jedno od najboljih javnih preduzeća u BiH, a građani zadovoljni uslugama i napajanjem vodom. Međutim Husi Ćesiru, Adnanu Efendiću i Asimu Sarajliću ne odgovaraju sposobni i pošteni kadrovi nego poslušnici koji će provoditi njihove ciljeve.

Husu Ćesira su na mjesto predsjednika SDA Novi Grad doveli Mirsad Kebo i Šefkija Okerić, dok je sa Mirsadom Kebom povezan rodbinski obzirom da je Erdoan (Heni) Ćesir (direktor kantonalne uprave za inspekcijeke poslove i kako su pisali mediji povezan sa nekim turskim radikalnim organizacijama), bliski rođak Huse Ćesira, istovremeno i šura Misada Kebe (sestra Mirsada Kebe je supruga Henija Ćesira). Huso Ćesir je i vlasnik firme „BOSNAPLAST“  koja proizvodi razne vrste cijevi, kablova i drugih proizvoda, a kupci su joj javna preduzeća poput Vodovoda i kanalizacije, Sarajevogasa, BH Telecoma, Elektroprivrede i druga javna preduzeća  i institucije u Federaciji BiH.

Jasno je onda zbog čega je Huso Ćesir postavio ovu nesposobnu upravu i nadzorni odbor u JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo i koji su mu ciljevi. Preko leđa građana Sarajeva koji danima vape za vodom kao u najgorim ratnim danima, Huso Ćesir rješava  svoje unutrašnjostranačke interese i  sukobe unutar kantonalne SDA sa premijerom Konakovićem jer su upravo on, Adnan Efendić, Asim Sarajlić, Denis Zvizdić i Aljoša Čampara imenovali 95posto kadrova u Kantonu Sarajevo, a kada im se Konaković usprotivio za onih 5%  nastao je unutarstranački sukob u SDA.

Također, Huso Ćesir i Adnan Efendić su bliski prijatelji bivšeg federalnog ministra Erdala TrhuljaEnvera Mujezinovića sa kojima se često viđaju, a po njihovom nalogu, načelnik općine Novi Grad Semir Efendić je angažovao Erdala Trhulja pa su zajedno boravili u posjetama nekim državama (Turska i dr.). Koja je uloga Trhulja, Alispahića  i Mujezinovića sa Ćesirom i Efendićem oko JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo i nestašica vode je posao za istražne organe.

Adnan Efendić dugogodišnji je sekretar Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Otprilike prije šest godina kada su  u medije izašli revizorski izvještaji, u vrijeme dok je ministar tog ministarstva bio Desnica Radivojević, vezano za isplate po osnovu ugovora o djelu, među prvim imenima je bilo i ono Adnana Efendića, koji pored plaće u ministarstvu ima i velike iznose isplaćene po ugovorima o djelu i to jedne među najvećim u Federaciji BiH. Niko se nije zapitao niti je iko ikada podigao optužnicu protiv ovih nelegalnih radnji koje su konstatovali revizori, da se pored plaće i nerada ogromna sredstva poreskih obveznika izdvajaju i za ugovore o djelu.

 

Prije otprilike dva mjeseca, Adnan Efendić je zamrznuo status državnog službenika u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i sam sebe kao šef kantonalne kadrovske imenovao za direktora Kantonalnog stambenog Fonda Sarajevo, u kojoj će zajedno sa Husom Ćesirom i Asimom Sarajlićem imati značajne „poduhvate“. Istovremeno, dok je bio sekretar Federalnog ministarstva prostornog uređenja, imenovan je za člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša, koji ima ogromna finansijska sredstva na raspolaganju i gdje ponovo sa Husom Ćesirom i Asimom Sarajlićem ostvaruju privatne interese. Također je i predsjednik Nadzornog odbora i Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja FBiH. Paralelno dok je obavljao funkciju sekretara ministarstva obavljao je funkciju u dva nadzorna i upravna odbora što je klasični sukob interesa i ujedno zabranjeno zakonom o prvrednim društvima FBiH. Ovakve slučajeve ranije je sankcionisao CIK, zabranom obavljanja bilo kakve funkcije u svim državnim institucijama od direktorske do člana upravnih i nadzornih odbora, međutim očito da se u ovoj državi zakoni primjenjuju selektivno i različito kako za koga.  

Kada je prešao na direktorsku funkciju zamrznuo je status državnog službenika u ministarstvu da se može vratiti, ali na funkciju u nadzornom i upravnom odboru  nije dao ostavku iako je to morao učiniti i ranije, a naročito sada kao direktor jedne institucije. Zbog ovakvih mladi masovno napuštaju BiH, jer ne mogu doći do bilo kakvog zaposlenja. Samo mjesečna plaća Adnana Efendića u Kantonalnom stambenom Fondu Sarajevo je u visini oko 25 prosječnih penzija, što ne uključuje ostala primanja iz nadzornih odbora, upravnih odbora, komisija, bez ostalih primanja i drugih prihoda koje ostvaruje, a da ne spominjemo kartelske naknade i provizije.

Također, kako su prethodno mediji i pisali, Adnan Efendić je uz pomoć svog prvog rođaka, načelnika općine Novi Grad Sarajevo Semira Efendića (djeca od dva brata), kojeg je uz pomoć Ćesira i doveo na ovu funkciju kako bi bio njihov potrčko i ispunjavao njihove interese, zaposlio svog penzionsanog oca za savjetnika komandira Centralnog zatvora, a majku na mjesto savjetnice u MZ Dobrinja 2. Svoje nesposobnosti kao i nedostatak kapaciteta za obavljanje bilo kakve funkcije Semir Efendić redovno demonstrira u svojim medijskim i televizijskim istupima.  Zbog sličnih zapošljavanja i trgovine utjecajem danas se sudi njihovom partijskom i kadrovskom kolegi Asimu Sarajliću.

Adnan Efendić je kao sekretar ministarstva prostornog uređenja preko Asima Sarajlića omogućio da se prijedlog Zakona o koncesijama iz 2012. godine povuče iz parlamentarne procedure, pa poslije toga zajedno sa ministrom Josipom Martićem onemogućio donošenje nacrta zakona koji je pripremila radna grupa, te je dozvolio da se u parlamentarnu proceduru uputi nacrt zakona, kojim je ispunio želju HDZ i ministra Josipa Martića, a kojim se ukida Komisija za koncesije Federacije BiH kao stalno tijelo, smanjuje se broj federalnih koncesija te razvlašćuje i prebacuje na kantone većina koncesionih prava gdje se legalizira postojeća dosadašnja pljačka i totalno bezvlašće, a uskraćena su prava i općinama i gradovima kojih se koncesije najviše i tiču.  Ovaj zakon godišnje na nivou FBiH je trebao da donese prihode od oko 300 miliona KM koji su trebali biti upotrijebljeni za razvoj Federacije, popunjavanje budžetskih rupa i vraćanje vanjskog duga, međutim od toga sada neće biti ništa ako se dozvoli da ovakav nacrt zakona bude usvojen i na Domu naroda, jer podsjećamo da je isti usvojen na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u junu ove godine. To bi značilo potpuni krah Federacije BiH. Pored toga, Adnan Efendić je zajedno sa Asimom Sarajlićem i Aljošom Čamparom uticao na federalnog premijera da se ne popune upražnjena mjesta u Federalnoj komisiji za koncesije i da na taj način u ovom segmentu i dalje vlada bezvlašće i anarhija do potpunog urušavanja sistema. Obzirom da je još uvijek na snazi „stari“ neizmjenjeni Zakon o koncesijama koji predviđa postojanje ove komisije, potrebno ju je hitno imenovati da bi se spasilo prirodno bogatstvo u FBiH jer u protivnom će biti opljačkano.

Također, slična situcija se događa i u Komisiji za vrijednosne papire gdje je članovima ove komisije istekao mandat prije osam godina, a Asim Sarajlić održava takvo stanje i kontroliše ga jer se tamo događa ogromna korupcija, o čemu ćemo detaljno pisati u narednom periodu…

Izvor:BNN.BA

Facebooktwitter

Comments are Closed

Portal 20minuta.net unaprijedio je politiku privatnosti i korištenja takozvanih cookiesa, u skladu s novom evropskom regulativom. Cookiese koristimo kako bismo mogli pružati našu online uslugu, analizirati korištenje sadržaja, nuditi oglašivačka rješenja...
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE